Συμμετέχοντες

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H εταιρεία DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (DBC) ιδρύθηκε το 1995 με αποστολή την παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας και τη συνεισφορά, με εποικοδομητικό τρόπο, στην προσπάθεια ανάπτυξης των πελατών της. Προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στο δημόσιο τομέα, οργανισμούς τοπικών αρχών και ιδιωτικές εταιρείες, η DBC έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με κύκλο εργασιών της τάξης των 12 εκ. ευρώ και περισσότερους από 150 εργαζομένους. Η DBC συνεργάζεται στενά με μεγάλο αριθμό αξιόπιστων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και οργανισμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έχει επιτύχει την ανάπτυξη και αξιοποίηση έργων σχετικών με την ανάπτυξη και την αναμόρφωση του ιδιωτικού τομέα καθώς και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Επί του παρόντος, η εταιρεία έχει δραστηριότητα σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, ενώ διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο και στον τομέα του χρηματοοικονομικού συμβούλου ιδιωτικού τομέα. Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη εμπορική αξιοποίηση της εταιρείας, έχοντας πελατολόγιο που συνίσταται από περισσότερες από 2.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης έχει ισχυρή παρουσία και στο τραπεζικό σύστημα, συνεργαζόμενη με ένα μεγάλο αριθμό funds. Παράλληλα, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πολυετή εμπειρία της εταιρείας στην υλοποίηση Επενδυτικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ).

TELSIP

Το θεσμοθετημένο (ΦΕΚ 695/Β/01-03-2019) ερευνητικό Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασίας Σήματος και Ευφυών Συστημάτων (Telecommunications, Signal Processing and Intelligent Systems Laboratory – (TELSiP) στελεχώνεται από 9 μέλη ΔΕΠ και 2 μέλη ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και μεγάλο αριθμό μεταδιδακτορικών ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών.

ENTRADE

H Energy Trading είναι μια εταιρία παραγωγής, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας. Ιδρύθηκε το 2007 με έδρα το Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας με βασικό σκοπό την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η εταιρία δραστηριοποιήθηκε εντατικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αναπτύσσοντας έργα και επενδύοντας σε αυτές. Παράλληλα, ανέπτυξε κατασκευαστική δραστηριότητα με έμφαση τον χώρο των Φωτοβολταϊκών μέσω της θυγατρικής της εταιρίας C Energy ΕΠΕ. Η εταιρία εκτός των άλλων, προσφέρει ενεργειακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμβάλλοντας στη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και την βελτίωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρίας έχει πέντε παράλληλες κατευθύνσεις: ü Να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο στην αγορά εφαρμογών, κατασκευών και υπηρεσιών ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας ü Να αναπτύξει δραστηριότητες Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με συνεργασίας που ενισχύουν την θέση της εταιρείας στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Υπηρεσιών ü Να παράσχει ενεργειακές υπηρεσίες προς τρίτους καθώς και υπηρεσίες εξοικονόμησης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας χρησιμοποιώντας νέες Πρωτοποριακές τεχνολογίες & συστήματα με αυξημένη προστιθέμενη αξία ü Να συμμετάσχει ενεργά σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ή Διεθνή ερευνητικά προγράμματα της θεματικής περιοχής της ενέργειας ü Να επενδύσει στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές σε συνεργασία με αξιόπιστους επενδυτές και funds του χώρου της ενέργειας.

SYSTEMICA

Η Συστημική είναι μία γρήγορα αναπτυσσόμενη Τεχνική εταιρεία μηχανικών, η οποία φημίζεται για την αξιοπιστία της, την ευελιξία της και την έγκαιρη υλοποίηση των έργων της. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις “με το κλειδί στο χέρι” για συστήματα Αυτοματισμού και ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων (SCADA) αξιοποιώντας τεχνολογία και προϊόντα υψηλής αναγνωρισιμότητας. Οι πελάτες της βασίζονται τόσο στην αποδεδειγμένη ικανότητά της κατά την υλοποίηση και την εκκίνηση του έργου, όσο και στην ενεργή συμμετοχή της στο σχεδιασμό του έργου. Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ εστιάζει στους παρακάτω τομείς: • Συστήματα ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων αυτοκινητοδρόμων και σηράγγων – Συστήματα ελέγχου και κυκλοφορίας. Κάλυψη αναγκών μοντέρνου ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου όπως φωτισμό, αερισμό, παροχή ρεύματος , παρακολούθηση καιρικών και περιβαλλοντολογικών συνθηκών σε συσχέτιση με ευφυή συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας. Ενσωμάτωση διαφορετικών συστημάτων όπως κατανεμημένοι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, συστήματα εικόνας, τηλεφωνικά συστήματα, ηλεκτρονικές επιγραφές, συστήματα πυρανίχνευσης, συστήματα ελέγχου πρόσβασης πάνω σε δίκτυο οπτικών ινών Ethernet/IP, σε ενοποιημένα κέντρα ελέγχου. • Ενεργειακός τομέας. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων ελέγχου ηλεκτρικών υποσταθμών διανομής ισχύος (μέση και υψηλή τάση), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Υδροηλεκτρικοί σταθμοί, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα), μετρητικούς σταθμούς και σταθμούς σταθεροποίησης τάσης. • Συστήματα ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων (BMS). Υλοποίηση συστημάτων ελέγχου Θέρμανσης, Αερισμού, Ψύξης, Φωτισμού, Νερού και Επεξεργασίας Λυμάτων μεγάλων κτιρίων ή συγκροτημάτων, χρησιμοποιώντας εξελιγμένους ελεγκτές διανομής. Ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου οποιοδήποτε δικτυακό υποσύστημα χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα επικοινωνίας LON, Bacnet, KNX, Dali ή συναφή αυτών. • Συστήματα αυτοματισμού στη βιομηχανία. Ανάπτυξη συστημάτων σε βιομηχανίες από το επίπεδο μηχανής έως το επίπεδο εργοστασίου, για διακριτές ή συνεχείς διεργασίες. Εξοικείωση με αυστηρούς κανόνες των βιομηχανιών Τροφίμων και Φαρμάκων. • Συστήματα ελέγχου πόσιμου νερού. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση Συστημάτων Ελέγχου Πόσιμου Νερού και δικτύων αποχέτευσης, μεγάλης κλίμακας έργων άρδευσης όπως επίσης και βελτιστοποιημένες λύσεις για βιολογικούς σταθμούς σε τοπικές κοινωνίες και βιομηχανικούς πελάτες. Παροχή μεγάλου εύρους ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υπηρεσιών, απαραίτητων για την επιτυχή παράδοση σε ολοκληρωμένες λύσεις σε καταστάσεις αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

 

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο