Εκθέσεις

Συμμετοχή της ENERGY TRADING A.E. στην ειδική εμπορική έκθεση [metalmachinery.gr]METAL MACHINERY 2023 στο Metropolitan Expo!

H ENERGY TRADING A.E., μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον ενεργειακό κλάδο με μακρά εμπειρία στην ανάληψη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συμμετείχε στη METAL MACHINERY, την επαγγελματική έκθεση τεχνολογιών επεξεργασίας μετάλλου, βιομηχανικού – ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και βιομηχανικής υπεργολαβίας, που διεξήχθη από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Εκεί η εταιρεία παρουσίασε το καινοτόμο έργο BIOCONTROL, μια ερευνητική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να φέρει επανάσταση στον έλεγχο των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (WWTP) μέσω τεχνικών πρόβλεψης ελέγχου. Το συγκεκριμένο έργο που εκπονείται συλλογικά από την ENERGY TRADING A.E., του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής – Εργαστήριο TELSIP, SYSTEMICA E.Ε. και DBC Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. είναι ενταγμένο στον Β΄ Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ»,, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Μάθετε περισσότερα για την έκθεση: metalmachinery.gr

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο